Children's mirrors - A nice detail for the children's room

Mirror, mirror on the wall there, tell me who's the cutest in the world? Your child of course! With us at Babylove.se you will find children's mirrors in many different designs, everything from rabbit-informed mirrors to dreamy mirrors with shelves from wonderful Sass & Bell. No matter which one you choose, it is always right to decorate with mirrors.

A princess who reflects on her new dress, a doctor explores her tongue, the comedian trains on his weirdest faces and the rock star runs a genre rehearsal before it's time for a concert in the living room. The benefits of a mirror in the nursery are many; it is a fine interior detail, it gives space to the room, joy and development.

All our mirrors are easy to hang and we only sell childproof, mirrors, which means that if the accident should occur, the mirror is "crushed" instead of breaking - this way there will be no sharp edges to cut on. However, keep in mind that mirrors are not a toy and should be handled with care.

Hur sätter man upp barnspeglar?

Alla våra barnspeglar har konstruerats för att vara extra lätta att sätta upp. Många av dem har en krok på baksidan, som gör att du enkelt kan hänga upp dem på till exempel en spik i väggen. När du sätter upp barnspeglar behöver du tänka på vilken typ av vägg du har. Är det en hård betongvägg eller en mjukare gipsvägg? Hur du ska slå i spik eller borra för en skruv varierar beroende på väggtyp. Du kan däremot vara säker på att alla våra barnspeglar är så lätta att de kan hängas på alla olika sorters väggar.

Var ska man ha barnspegeln?

Det viktigaste när du ska placera din barnspegel, är att du tänker på vem det är som ska använda den. Ditt barn! Och i vilken höjd har barnet sin blick? Det är där du ska placera barnspegeln på väggen: i barnets ögonhöjd.